🌷 מפגש מרפאות בעיסוק 🌷

13.2.2023

מפגש מרפאות בעיסוק 🌷

ד"ר יעל מכבי העבירה לנו הרצאה מרתקת על אבחון ה ados במטרה לחדד את ההבנה שלנו לגבי מאפייני האוטיזם.

חדשות נוספות