זכויות

כל הכתוב בסעיף הזכויות נלקח מתוך אתרי המוסדות הרלוונטים לנוחיות המשתמשים באתר. המרכז אינו אחראי לתוכן ולתנאי קבלת ההטבות.

המוסד לביטוח לאומי

גמלת ילד נכה ASD

גמלת ילד נכה הינה קצבה חודשית המשולמת לילדים עם צרכים מיוחדים באמצעות הוריהם על ידי הביטוח הלאומי. הגמלה נועדה לסייע להורים עקב העומס הטיפולי המוטל עליהם כהורים לילדים עם צרכים מיוחדים.

עבור ילד בעל אבחנה על הרצף האוטיסטי תשולם קצבה בשיעור 100%, בסך 2,600 ש"ח (סכום הקצבה מעודכן ל-01.01.2019)

המסמכים הרלוונטיים:

בכדי להיות זכאים לגמלת ילד נכה יש לפנות אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם עם המסמכים הבאים:

1. בקשה לגמלה לילד נכה באמצעות טופס להורדה או באמצעות טופס מקוון

2. אבחון כפול, רפואי ופסיכולוגי העומדים בדרישות הנוהל שקבע חוזר המנהל הכללי שלמשרד הבריאות מספר 15/13 מתאריך 10.11.2013 בנושא אבחון ילדים על הספקטרום האוטיסטי. ניתן לצרף דו”ח חינוכי מהמסגרת בה לומד הילד ודו”ח על טיפולים פרא רפואיים. מומלץ להוסיף בקשה לקבלת קצבה רטרואקטיבית ולצרף מסמכים מתאימים. הגמלה הרטרואקטיבית ניתנת עד שנה אחורה.

קישור למידע בנושא גמלת ילד נכה - מוסד לביטוח לאומי

גמלת תלות בעזרת הזולת (מגיל 3)

הורה לילד הזקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום: הלבשה, אכילה, רחצה, ניידות בתוך הבית והיגיינה אישית, באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 3 ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

ניתן להגיש בקשה לבדיקת התלות כבר בגיל שנתיים ועשרה חודשים.

קביעת תלות בעזרת הזולת מחייבת במרבית המקרים בדיקה של הילד בוועדה.

מה בודקים בוועדה?

הרופא בודק את תפקודו של הילד ביחס לבני גילו. לכל פעולה ניתן ניקוד, ושיעור הזכאות נקבע בהתאם לניקוד שנצבר.

סכום הקצבה עבור ילד התלוי בעזרת הזולת, נקבע בהתאם לתפקודו של הילד:

  • ילד שצבר בין 5 ל-9 נקודות בבדיקת התלות, זכאי לקצבה בשיעור 50%, בסך 1,264 ש"ח.
  • ילד שצבר 10 נקודות ומעלה בבדיקת התלות, זכאי לקצבה בשיעור 188%, בסך 4,757 ש"ח.

קישור למידע בנושא גמלת תלות בעזרת הזולת – ביטוח לאומי

הטבות למקבלי גמלת ילד נכה

רשות מקומית

הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים

להיות זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

חברת ״בזק״

הנחה בתשלום חשבון הטלפון: בפעימות מונה, בדמי שימוש, וכן הנחה בהתקנת טלפון.

ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות, כמו "הוט" ו"נטוויזן"

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של 100%

איך מקבלים: את הבקשה להטבה בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות להטבה,

יש להעביר לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רח' ירמיהו 39, ת"ד 1260, ירושלים.

קישור למידע בנושא מיצוי זכויות חברתיות באתר משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

חברת החשמל

הנחה בתשלום חשבון החשמל: 50% על 400 קוט"ש ראשונים.

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשל תלותו בעזרת אדם אחר או

בשל טיפול רפואי מיוחד שהוא זקוק לו.

שים לב, לא כל מקבלי גמלת ילד נכה זכאים להנחה. הביטוח הלאומי שולח הודעה

למי שזכאים להנחה.

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים

להיות זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

שים לב שחשבון החשמל חייב להיות בתעריף ביתי בלבד ועל שם ההורה המקבל את

הקצבה. אם להורה יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת

ההנחה מול חברת החשמל. לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.

קישור למידע בנושא מיצוי זכויות חברתיות באתר משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

רשות המים

הנחה בתשלום חשבון המים: כמות מים נוספת של עד 5.3 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך.

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה.

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות

זכאים להנחה. כתובת המגורים של ההורה מקבל הקצבה צריכה להיות מעודכנת

במשרד הפנים. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

קישור למידע בנושא הטבות לאוכלוסיות מיוחדות באתר רשות המים

משרד התחבורה

תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי לרכב.

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של %60 לפחות.

איך מקבלים: לשם בדיקת הזכאות לקבלת תו חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי, יש

לפנות בכתב, בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים מעודכנים אל:

משרד התחבורה,

היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה,

ת"ד 72 חולון 58100.

קישור למידע בנושא תג חנייה לנכה באתר משרד התחבורה

קופת חולים

פטור מאגרות בעד שירותים רפואיים, מתשלומי השתתפות עצמית ומהרדמה כללית עבור טיפולי שיניים.

זכאים: ילדים הזכאים לקצבת ילד נכה.

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות

זכאים להטבות. ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי. לבירורים יש לפנות לקופת

החולים שבה חבר הילד הזכאי לקצבה.

3 טיפולים פרא רפואיים בשבוע לכל אורך השנה (ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית.

זכאים: ילדים עד גיל 18 המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי ואינם מקבלים סל טיפול בריאותי מקדם (טב"מ).

איך מקבלים: יש לפנות למזכירות קופות החולים או למכונים להתפתחות הילד.

מס הכנסה / משרד האוצר

קבלת שתי נקודות זיכוי במס הכנסה.

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה.

איך מקבלים: יש לפנות למעסיק תוך הצגת אישור לגמלת נכה מביטוח לאומי ולמלא את טופס 101 באופן מתאים.

בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (טופס 116א)

קופות גמל / משרד האוצר

פטור ממס על משיכה מוקדמת של קופות גמל.

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה, שנקבעה לו נכות רפואית של 70%.

לפחות עשויים להיות זכאים לפטור, ובלבד שהנכות התגלתה אחרי פתיחת קופת הגמל.

איך מקבלים: יש לפנות למשרד האוצר, בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות

לקצבה.

מס רכישה / משרד האוצר

הנחה במס רכישה.

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה.

איך מקבלים: יש לפנות ללשכת מיסוי מקרקעין, עם אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבה.

משרד הבינוי והשיכון

סיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע באחת מחברות הדיור הציבוריות.

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה.

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר למשרד הבינוי והשיכון רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. לבירורים יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

סיוע במימון שיפוצים ושינויים בדירה, החיוניים לניידות בדירה ולדרכי הגישה אליה.

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה.

איך מקבלים: לפרטים נוספים ולמימוש ההטבה יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

משרד החינוך

שילוב אישי בגן / כיתה רגילה

תלמיד במסגרת שילוב אישי זכאי לתוכנית חינוכית-טיפולית מותאמת מטעם צוות בית הספר, מלווה במומחי תחום מטעם המתי"א. התוכנית כוללת תגבור לימודי, שעות טיפול ממקצועות הבריאות, קבוצה חברתית ושעות סיוע בהתאם לצורכי התלמיד ולמטרות שנקבעו עבורו בהמלצת הצוות החינוכי והוריו.

קישור לפורטל הורים בנושא אוטיזם באתר משרד החינוך

כיתות חינוך מיוחד לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי בבית ספר רגיל

 ­כיתות חינוך מיוחד המהוות מסגרת תומכת עם צוות מוסמך בתחום החינוכי והטיפולי. בכיתות אלה פועלים בשיטות טיפול מגוונות תוך שימת דגש על תכנית לימוד חברתית, מיומנויות חיים ועצמאות. שילוב הכיתות בבית ספר רגיל מאפשר הזדמנויות למידה חברתיות מגוונות.

קישור לפורטל הורים בנושא אוטיזם באתר משרד החינוך

גנים ובתי ספר לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי

מאפשרים למידה בסביבה מכילה וייחודית למוגבלות ומתן תמיכה משמעותית.

קישור לפורטל הורים בנושא אוטיזם באתר משרד החינוך

מימון סייעת לגן ולבית הספר

זכאים: מקבלי קצבה לילד נכה מגיל שלוש ומעלה.

איך מקבלים: לבירורים יש לפנות לאגף החינוך ברשות המקומית.

משרד הרווחה

הטבות בקליטה במעונות יום שיקומיים

זכאים: מקבלי קצבה לילד נכה מגיל שנה עד גיל שלוש.

איך מקבלים: לבירורים יש לפנות למשרד הרווחה, המחלקה לשירותים חברתיים.

קיימות הטבות נוספות כמו: סיוע במימון סומך לאחה"צ, קייטנות, מועדוניות לאחה"צ, נופשונים ועוד. למידע יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.

פטור מעמידה בתור

קבלת שירות  ללא תור במקומות ציבוריים.

זכאים: ילדים על הספקטרום האוטיסטי המקבלים גמלת ילד נכה.

איך מקבלים: ניתן לממש את הזכות בהצגת תעודת הנכה מהביטוח הלאומי.

העסקת עובד זר

זכאים: ילדים המקבלים גמלת נכה ובנוסף זקוקים לליווי או השגחה תמידיים במשך רוב שעות היום או שקיימות נסיבות רפואיות מיוחדות המצריכות טיפול יומיומי.

איך מקבלים: יש להגיש טפסים ואישורים מתאימים ליחידת ההיתרים ברשות לאוכלוסין והגירה.

קישור לבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

חוק דמי מחלה

ימי היעדרות מעבודה בגין ליווי ילד לטיפולים ומחלת ילד.

עד 18 ימי היעדרות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילד, תשלום דמי מחלה מהיום הראשון להיעדרות. 52 שעות נוספות בשנה במוסף לימי המחלה לצורך טיפול בילד.

זכאים: הורים לילדים עם מוגבלות העובדים לפחות שנה באותו מקום עבודה.

איך מקבלים: יש לפנות למחלקת משאבי אנוש במקום העבודה.