קישורים לשימוש פנימי

יציאה

תרומה מקוונת באמצעות כרטיס אשראי או Paypal

העברה בנקאית: בנק ???, סניף ???, חשבון מס׳ ??? ע״ש מרכז מילמן

תרומה בטלפון: 04-8227560

תרומה בהמחאה: לפקודת מרכז מילמן, ת.ד. ????, חיפה