פעילות מסיק זיתים 🍈

20.11.2022

פעילות מסיק זיתים בצוות דובר ערבית🍈

חיבור של הילדים לטקס תרבותי שמיחד תקופה זו. הפעילות כללה מיומנויות מוטוריות גסות ועדינות, חשיפה למרקמים חדשים וטעמים חדשים. למידה דרך חיקוי, עבודה לפי שלבים ורצף. מיומנויות חברתיות-תקשורתיות כמו התייחסות לאחר, בחירה, דחיית סיפוקים, ולבסוף הנאה מתוצר אישי וטעים.🍈

חדשות נוספות