🔔 אוטיזם והפרעת קשב 🔔

25.1.2023

🔔 אוטיזם והפרעת קשב 🔔

אלו שתי לקויות  נוירו-התפתחותיות שונות, היכולות להתקיים בנפרד. לכל אחת מהן הגדרה משלה ושתיהן נמצאות בעלייה ניכרת בשכיחותן.

▪️בעבר הפרידו לרוב בין שתי האבחנות. כיום, עם צבירת ניסיון קליני רחב יותר (שפורסם בספרות המקצועית ברחבי העולם ,וגם בעזרת ההגדרות  חדשות  בספר האבחנות  ה 5  DSM החדש)  יודעים שבאחוזים גדולים של ילדים המאובחנים עם אוטיזם–קיימת הפרעת קשב שמלווה את האבחנה העיקרית של האוטיזם.

▪️ההבדלים בגישות הטיפול מצריכים אבחנה מבדלת מדויקת ומעמיקה, כדי להבטיח מתן טיפול מתאים. לכן, מדברים על חשיבות  האבחון והטיפול הרחב המורכב מצוות רב מקצועי הכולל פסיכולוג/ית, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק ורופא/ה .

▪️אוטיזם והפרעת קשב - שניהם משפיעים על התפקוד של הילד וקיימת חפיפה רבה בין הסימפטומים. השכיחות  של מאפייני הפרעת קשב בקרב ילדים שאובחנו עם אוטיזם גבוהה ויכולה להגיע עד 60% , לפי פרסומים שונים .

▪️רוב הילדים מאובחנים בתחילת דרכם עם אבחנה אחת בלבד ונוצר מצב שבו קיים איחור באבחנה של לקויות נוספות. קיימת חשיבות עליונה לאבחון מוקדם  ומדויק, המביא להתערבות טיפולית מוקדמת מתאימה ומדויקת  שהיא הגורם  החשוב ביותר  לשיפור בתפקוד הילד והתקדמותו.

חדשות נוספות